سیدکمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار هیاتی از کارشناسان اندیشکده بنیاد برتلزمان آلمان به پرسش‌های آنان در حوزه‌های منطقه، برجام و روابط ایران و اروپا پاسخ داد. او درباره ارزیابی ایران از اجرای تعهدات برجامی اروپا گفت: اگر چه با توجه به مشکلات داخلی اروپا، ضعف و ناتوانی اروپا در برابر فشارهای آمریکا قابل درک است، اما قصور و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات خود در برجام، قابل توجیه و پذیرش نیست و رافع مسوولیت آنها در قبال برجام نخواهد بود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: اروپا در همسایگی غرب آسیاست و امنیت اروپا با امنیت در این منطقه ارتباط مستقیمی دارد. باید به‌خاطر داشت که حفظ برجام در امنیت منطقه و اروپا تاثیرگذار است. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه راهبرد جمهوری اسلامی در منطقه کاملا دفاعی است، گفت: ایران، ترکیه و عربستان سه کشور کلیدی منطقه هستند و می‌توانند نقش موثری در رسیدن به سازوکار توسعه صلح و ثبات در منطقه داشته باشند، ولی شرط آن توقف اقدامات مداخله‌جویانه و بی‌ثبات‌ساز در منطقه است. او همچنین درباره شیوه مقابله ایران با آثار تحریم‌ها گفت: جمهوری اسلامی ایران از منابع انسانی جوان و متخصص و منابع غنی انرژی و معدنی برخوردار است و با مدیریت خوب این منابع می‌تواند مشکلات ناشی از تحریم را پشت‌سر بگذارد.