به گزارش شبکه خبری «ایبِنا» بخشنامه اخیر بنابر درخواست بانک‌ها صادرشده و براساس آن اشخاص حقیقی می‌توانند در زمان مراجعه به شعب بانک در صورت همراه نداشتن دسته‌چک عملیات برداشت از حساب‌جاری را از طریق حواله ساتنا و پایا که یک حواله برداشت از حساب است، انجام دهند.البته در بخشنامه حساب‌جاری که سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، این موضوع مورد توجه قرارگرفته بود اما در دستورالعمل آن آمده بود: «هر گونه برداشت از حساب به‌غیراز چک باید به تایید و تصویب بانک مرکزی برسد» که این دستورالعمل ابهاماتی را برای برخی بانک‌ها ایجاد کرده بود.بانک مرکزی باهدف ابهام‌زدایی از این بخشنامه و تسهیل عملیات بانکی برای مشتریان، موضوع برداشت از حساب‌جاری اشخاص حقیقی بدون ارائه دسته‌چک را به کمیسیون پولی و بانکی ارجاع داد و براساس مصوبه این کمیسیون، مجوز برداشت از حساب‌جاری اشخاص حقیقی از طریق حواله ساتنا و پایا صادر شد. البته اشخاص حقیقی باید برای انجام این فرآیند به شعبی مراجعه کنند که در آن حساب‌جاری دارند.