چهارمین طرح سوال از روحانی

او همچنین از طرح شدن سوال چهارم از رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: سوال چهارم به کمیسیون اقتصادی داده شده و ما در حال تدارک برای پاسخگویی و حل مساله هستیم و امیدواریم آنچه پیش می‌آید، به نفع نظام و کشور باشد.