طرح ایجاد استان ۱۵ خرداد

در خبری دیگر از مجلس سید‌حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ایجاد استان 15 خرداد در تقسیمات کشوری مطرح شده و پرونده آن در وزارت کشور موجود است. به گزارش خبرگزاری فارس وی گفت: شهرستان‌های قرچک، ورامین و پیشوا در مجلس یک نماینده دارند و در‌ صورت اضافه‌شدن نماینده، به حوزه انتخابیه یک نماینده اضافه خواهد شد. نقوی‌حسینی افزود: شهرستان قرچک پیشانی دشت ورامین است و این شهرستان باید رو به‌ جلو حرکت کند.