انصاری گفت: شرایط بازنشستگی و حقوق و مزایای بازنشستگان لشکری و کشوری بر اساس فصل ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تغییرات اساسی کرده است. او افزود: در ماده ۱۰۹ اصلاحی این قانون آمده است که در دوره زمانی با افزایش حقوق بازنشستگان، هیچ بازنشسته‌ای دریافتی کمتر از ۸۵ درصد حقوق کارمند شاغل مشابه نداشته باشد. انصاری ادامه داد: دولت ضریب ریالی برای سنوات را در این لایحه به‌طور میانگین برای سال آینده ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده است. او با بیان اینکه در گذشته پاداش پایان خدمت ۳۰ برابر کل حقوق بود، افزود: در این لایحه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت نیز به ۳۰برابر حداکثر حقوق که ۷ برابر حداقل حقوق کارکنان است، محدود شده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ممکن است افرادی باشند که حقوق آنها از حداقل بیشتر باشد و این افراد تابع نظامات نباشند؛ اما پاداش آنها نیز در این لایحه محدود شده است.