غلامرضا غفاری در گفت‌و‌گو با «ایلنا» با اشاره به ناآرامی‌های روزهای گذشته در خیابان‌های انقلاب و ولیعصر و همچنین روبه‌روی دانشگاه تهران اظهار کرد: خوشبختانه دانشگاه تهران دیگر التهاب خاصی ندارد و فضا آرام است. تعداد زیادی از دانشجویانی هم که در روزهای اول ناآرامی‌ها بازداشت شده بودند، آزاد شدند‌ و آزادی تعداد باقیمانده از دانشجویان نیز در حال پیگیری است. او با بیان اینکه آماری از تعداد دانشجویان بازداشتی نداریم، افزود: آنهایی که دوستانشان اطلاع دادند که بازداشت شدند ما پیگیری کردیم که بیشترشان نیز آزاد شدند.

معاون قوه‌قضائیه: چاره‌ای جز فیلتر تلگرام نبود

در خبری دیگر به نقل از «ایرنا»حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه تلگرام به آفت و مصیبتی برای نظام تبدیل شده است، گفت: متاسفانه برخی افراد درون حاکمیت به بهانه اینکه نباید وارد حیطه مردم شویم، اعتقادی به بستن کامل تلگرام ندارند در حالی که همین تلگرام اکنون بسترساز ناآرامی و آشوب در کشور شده و چاره‌ای جز فیلتر موقت آن نبود.