روحانی مدیریت شایسته منابع آب کشور را از اولویت‌های وزارت نیرو دانسته و با توجه به تجربیات ارزنده و دانش اردکانیان اظهار امیدواری کرد که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت نیرو، شاهد مدیریت بهتر منابع آب کشور باشیم.

روحانی وزیران علوم و نیرو را منصوب کرد

رئیس‌جمهوری همچنین در احکامی جداگانه و با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی، منصور غلامی را به سمت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رضا اردکانیان را به سمت وزیر نیرو منصوب کرد.  ازسوی دیگر دولت در جلسه یکشنبه مصوب کرد هر گونه هزینه ناشی از تمدید از جمله هزینه کارمزد تمدید ضمانت‌نامه و سود متعلقه سال قبل از تمدید، در صورت عدم‌پرداخت ازسوی پیمانکاران و بنا به درخواست پیمانکاران در زمان تمدید تسهیلات، محاسبه و به حساب بدهی پیمانکاران منظور شده و هم زمان با تسویه اصل تسهیلات در پایان دوران تمدید دریافت شود.