ایسنا: سرکنسولگری ایران در دوبی، به ایرانیان مقیم و غیرمقیم در امارات نسبت به اخذ وکیل دادگستری در امارات هشدار داد. این هشدار در پی شکایات متعدد ایرانی‌ها از برخی افراد که تحت نام مشاور حقوقی در امارات عربی متحده اقدام به تبلیغ و جلب مشتری کرده و در قبال اخذ پرونده‌های ایرانیان هزینه‌های گزافی دریافت می‌کنند، صورت گرفته است. گوشزد شده با توجه به اینکه بر اساس مقررات، اتباع غیراماراتی اجازه وکالت در محاکم این کشور را ندارند، پیش از هرگونه اقدام و استفاده از خدمات حقوقی دفاتر موسوم به وکالت به‌طور مقتضی از صلاحیت و اعتبار آنان اطمینان حاصل کرده و در صورت لزوم از بخش امور اجتماعی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در دوبی راهنمایی‌های لازم را اخذ کنند.