به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد محمدی‌‌‌بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به همراه معاونان و مدیران سازمان از شرکت هواپیمایی کاسپین بازدید کرد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از بخش‌‌‌های مختلف شرکت هواپیمایی کاسپین از جمله رمپ و آشیانه، انبارهای قطعات فنی و شاپ‌های فعال بازدید کرد و در جریان روند توسعه، توانمندی‌‌‌ها و پتانسیل این شرکت قرار گرفت.

همچنین به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گزارشی از مسائل مربوط به توسعه ناوگان، روند انجام چِک‌‌‌های دوره‌‌‌ای، گسترش شبکه پروازی و سایر اقدامات انجام گرفته به وی ارائه شد.