البته در این دوره از تحولات بازار مسکن، تحت‌تاثیر فاکتور سقف‌های متفاوت وام خرید در شهرها، معاملات خرید خانه در فاصله زمانی کمتر از قبل، بعد از رشد در تهران، در شهرهای میان‌جمعیت نیز رو به افزایش گذاشت.فاصله قیمت مسکن بین تهران و سایر شهرها قابل‌توجه است اما در بازار تسهیلات خرید مسکن، فاصله قابل‌توجهی بین سقف تسهیلات وجود ندارد. این دوگانگی سبب‌شده اثر وام بر روی قدرت خرید متقاضیان مسکن در شهرهای کم‌جمعیت و میان‌جمعیت، بیش از تهران و سایر کلان‌شهرها باشد.

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تابستان سال گذشته در برخی مراکز استان به اندازه یک‌دهم سطح قیمت‌ آپارتمان در تهران بوده است در حالی‌که سقف تسهیلات خرید در این شهرها حدود یک‌سوم کمتر از وام‌های پرداختی در تهران است.سیاستی که از سال ۹۲ برای تعیین سقف متفاوت تسهیلات خرید مسکن در شهرهای مختلف کشور به‌اجرا درآمد، تا حدودی منطبق با برنامه متولی بخش مسکن برای تعادل بخشی به جمعیت در پهنه کشوری است.در حال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از جمعیت در شهرهای بزرگ با بیشترین تراکم مسکونی ساکن هستند، در حالی که ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرهای کوچک هنوز تکمیل نشده است.تحریک تقاضای خرید مسکن در شهرهای میان‌جمعیت و کم‌جمعیت سبب خواهد شد ماندگاری خانوارها در این شهرها بیشتر شود.

بر اساس اطلاعات آماری مربوط به تابستان سال گذشته، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۶/ ۲ برابر شهر اصفهان است. این فاصله به روایت مرکز آمار ایران، بین تهران و تبریز حدود ۳ برابر است.در استان تهران، ۹۰ درصد از معاملات خرید مسکن در پایتخت انجام می‌شود و سهم ۴۰ شهر دیگر استان از معاملات، ۱۰ درصد است.

در بازار زمین (ملک کلنگی) اما وضعیت متفاوت است. سهم شهر تهران از بازار معاملات زمین استان تهران ۳۸ درصد است. علت کمتر بودن این سهم در مقایسه با سهم پایتخت از معاملات مسکن استان، به فراوانی زمین مسکونی برای خرید و فروش در شهرهای اطراف پایتخت مربوط می‌شود.میانگین قیمت هر مترمربع ملک کلنگی در پایتخت در تابستان سال گذشته به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که متوسط قیمت زمین در استان تهران مترمربعی ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بوده است.