نوذری بسیار حرفه‌ای بود و خودش به تنهایی یک برنامه را اداره می‌کرد. به خاطر دارم که گاهی تماشاگرانی با تفکرهای مختلف به استودیوی برنامه می‌آمدند تا از نوذری انتقاد کنند، اما او آنقدر مسلط بود که همه منتقدان عقب‌نشینی می‌کردند. اکنون بسیاری از قدیمی‌ها مثل رضا عبدی که در برنامه «صبح جمعه با شما» با هم همکار بودیم دیگر فعالیتی ندارند؛ چون سن‌شان بالا رفته است. برخی از قدیمی‌ها هم که به برنامه بازگشته‌اند به‌دلیل حضور خود احمد شیشه‌گران است که پیش از این هم از عوامل اصلی «صبح جمعه با شما» در زمان نوذری بود و در شکل‌گیری هنر و مهارت بسیاری از گویندگان و هنرمندان رادیو موثر بود. من هم امروز دوباره به حرمت آقای شیشه‌گران به این برنامه بازگشتم و امیدوارم که برنامه بتواند باز هم برای مردم جذاب باشد.

06-03