ماندگاری حبابی به نام بیت‌کوین

اقتصاددانان زیادی از فرضیه حباب بیت‌کوین حمایت می‌کنند؛ اما آنچه شیلر را از سایرین جدا کرده، نگاه متمایز وی به مقوله ترکیدن این حباب است. هر حباب اقتصادی تاریخ انقضای خود را دارد و فرارسیدن این زمان با ترکیدن حباب همراه خواهد شد. او این فرضیه را در مورد بیت‌کوین این‌گونه متفاوت تشریح کرد: «حباب بیت‌کوین به معنای فرارسیدن زمان ترکیدن و از بین رفتن این ارز دیجیتالی نیست.» شیلر در ادامه از زاویه دید جدیدی به ارز دیجیتالی معروف نگاه کرد و توصیف جالبی از بیت‌کوین ارائه داد: «بیت‌کوین نمونه دیگری از رفتار مدگرایانه‌ انسان است؛ چراکه در حال حاضر خرید آن هزینه زیادی می‌طلبد.» شیلر تاکید دارد که نسبت به سرمایه‌گذاری افراد تیزهوش در بازار ارزهای رمزپایه آگاهی دارد؛ اما جذابیت ارزهای دیجیتالی «فراتر از شایستگی ایده‌ اولیه آنها پیشروی کرده است که نشانگر وجود ردپاهایی جز جامعه دانشمندان علوم کامپیوتر در این بازار است». مردم برخی از کشورها ممکن است به دلیل تضعیف قدرت ارزهای ملی‌شان به سمت این پدیده دیجیتالی کشیده شوند؛ در حالی‌که برخی از سرمایه‌گذاران بیشتر درگیر مدگرایی ارزهای رمزپایه شده‌اند. در هر حال، رشد زودگذر قیمت بیت‌کوین طرفداران زیادی را مجذوب خود کرده است که در نهایت با تخلیه‌های تدریجی حباب از آن فاصله خواهند گرفت. البته بیت‌کوین می‌تواند سال‌های زیادی دوام داشته باشد و در این بازه فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کند. صعود شدید قیمت بیت‌کوین و برخی دیگر از ارزهای دیجیتالی دلیلی فراتر از قدرت تشریح برنامه‌نویسانی دارد که شبکه ارزهای دیجیتالی را پشتیبانی می‌کنند.

15 (8)