جناب دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور شد

این را باید بدانیم که اگر بخواهیم به همه‌چیز با خوش‌بینی زیاد نگاه کنیم و رئیس‌جمهور منتخب را یک ناجی با قدرت‌های فراانسانی در نظر بگیریم اشتباه است. این تازه شروع ماجراست. باید به تمام مسائل به دید منطقی نگاه کرد. تفکراتی که در گذشته در تصمیم‌گیری‌ها تاثیر قدرتمندی داشته، هنوز هم قدرتمند هستند؛ یعنی اینکه رئیس‌جمهور باید برای اجرای طرح‌های خود با این تفکرات تعامل کند و برای ارائه طرح‌های خود موافقت مجلس را به دست بیاورد، مجلسی که بخشی از آن در دست کاندیدای رقیب است. دست‌هایی که در مناظره‌ها از آنها پرده برداشته شد که قدرت کمی هم نداشتند. این را باید بدانیم در حوزه سیاست خارجی، از مذاکره گرفته تا رفع تحریم، زمان نیاز است. در حوزه اقتصاد برنامه‌ها و ایجاد زیر‌ساخت و ترمیم زیرساخت نیاز است. در بورس برگرداندن اعتماد نیاز است، در تولید اجازه نفس کشیدن به تولید‌کننده نیاز است و همه  اینها نیازمند زمان است.

نکته مهمی که باید در نظر بگیریم این است که گشایش اتفاق خواهد افتاد، اما برای  نمایان شدن آن باید صبر و تلاش کرد. به عنوان مثال در موضوع مذاکره که بارها به آن اشاره شده، باید ببینیم در مذاکره آیا خواسته‌های طرف مقابل یا ایران در نظر گرفته خواهد شد؟ این مذاکره برد - برد است یا نه؟ یا به طور کلی به امضای سندی منجر خواهد شد. اگر توافق از سمت مقابل یا ایران صورت نگرفت چه؟ پس به پیشواز توافق یا رفع شدن تمام چالش‌ها رفتن مانند برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری، توافقات بین‌المللی، رفع موانع تولید، خصوصی‌سازی و بی‌شمار چالش اقتصادی رفتن کمی دور از منطق و رویایی است. اینها را بیان کردم تا به این موضوع برسم که حال باید چه کنیم؟ ابتدا باید تمام استراتژی‌ها و برنامه‌هایی را که برای کسب‌وکار گرفته شده، بر مبنای رفع موانع موجود، آن هم با دید منطقی، بررسی کرد. به عنوان مثال در بورس از رفتن در صف‌های خرید سهام بدون تحقیق و بررسی سیگنال‌های خرید و صرفا براساس توصیه افراد ناآگاه به خاطر انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید پرهیز کرد. بازار همیشه فرصتی برای سرمایه‌گذاری می‌دهد؛ پس اگر تخصص کافی نداریم با صبوری و گرفتن مشاوره برای سبد سهام خود تصمیم‌گیری کنیم.

سخن آخر

باید در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها و سبک اداره کسب‌وکار خود تغییراتی انجام دهیم، زیرا اجرایی شدن و شروع وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب تاثیرات عمیقی روی اقتصاد کسب‌وکارها خواهد گذاشت که نیازمند تغییرات بنیادین سیاست‌های سرمایه‌گذاری در بازارهاست. موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد این است که با صبر و حوصله و با در نظر گرفتن همه جوانب به دور از احساسات و هیجانات برای آینده کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خود تصمیم بگیریم.