مهرداد عاصی با اشاره به طی‌شدن مراحل نهایی تدوین دستورالعمل آموزش و گواهینامه‌‌‌‌‌‌های حرفه‌‌‌‌‌‌ای، بر آغاز فرآیند تمدید گواهینامه‌‌‌‌‌‌های حرفه‌‌‌‌‌‌ای با شیوه جدید در سال‌آتی تاکید کرد. وی تجمیع اطلاعات کلیه دارندگان مدارک از سال‌۱۳۸۱ تاکنون، ایجاد امکان استعلام یکپارچه مدارک از طریق سامانه آزمون‌‌‌‌‌‌ها، تدوین جدول زمان‌بندی حضور در دوره‌‌‌‌‌‌های آموزشی ویژه تمدید و صدور موافقت‌اصولی برای مراکز آموزشی واجد شرایط را از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اقدام اداره آموزش بازار سرمایه‌برشمرد و بیان‌کرد؛ طبق برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌های انجام شده، شاهد عملیاتی‌شدن سامانه تمدید گواهینامه‌‌‌‌‌‌های حرفه‌‌‌‌‌‌ای از سه‌ماهه دوم سال‌۱۴۰۳ خواهیم بود. سرپرست اداره آموزش بازار سرمایه همچنین با تاکید بر اینکه اولویت اصلی در احراز شرایط تمدید با شاغلان و فعالان بازار سرمایه است، ابراز کرد: فرصت درنظر گرفته‌شده صرفا برای کسب شرایط اعلامی جدید جهت تمدید گواهینامه‌‌‌‌‌‌های حرفه‌‌‌‌‌‌ای است و افرادی که در بازه زمانی مدنظر موفق به کسب شرایط لازم نشوند، مطابق قوانین و مقررات مربوطه، درخصوص مدارک ایشان، اقدام خواهد شد.