۱. بررسی درخواست صدور موافقت اصولی تبدیل یا تاسیس انواع نهادهای مالی توسط بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و اشخاص وابسته به آنها منوط به ارائه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی شد.

۲. هر گونه تغییر در ترکیب سهامداری نهادهای مالی یا دارندگان واحدهای ممتاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری که منجر به ورود بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و اشخاص وابسته به آنها در ترکیب سهامداری نهادهای مالی یا دارندگان واحدهای ممتاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری شود، منوط به ارائه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.راضیه صباغیان، رئیس اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس نیز در این خصوص عنوان کرد: این مصوبه بر اساس قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است و همه موظف به رعایت قانون هستند. اگر موسسان و ارکان وابسته به بانک باشند، باید تاییدیه بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری را داشته باشند. این قانون تنها صندوق‌های جدید را در بر می‌گیرد. در صورتی که صندوق‌های فعلی بخواهند دارندگان یونیت ممتاز را عوض کنند نیز باید تاییدیه بانک مرکزی را در اختیار داشته باشند.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس