به گزارش «اکوایران»، ظرف مهرماه امسال رینگ شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران کم‌رونق بود. خروج متقاضیان سرمایه‌‌‌ای از این بازار با محدود کردن خریداران به دارندگان کد بهین‌‌‌یاب عامل فروکش تب خرید شمش فولاد از این بازار بود.

ظرف مهرماه امسال بالغ بر یک‌میلیون و۴۲۰هزار تن شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران عرضه شد. کف قیمت پایه در بازه ماهانه برابر ۱۸‌هزار و ۸۹۰تومان و سقف قیمت پایه در این بازه برابر ۲۰‌هزار و ۲۴۰تومان بود.

متقاضیان شمش فولاد در مهرماه امسال تقاضایی بالغ بر ۷۸۳‌هزار تن را در رینگ فیزیکی بورس‌کالا به ثبت رساندند که در نهایت ۵۴۰‌هزار تن شمش فولاد از این بازار مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب نسبت حجم معامله به عرضه در رینگ فیزیکی بورس‌کالا ظرف مهرماه امسال به حدود ۳۸‌درصد رسید. با توجه به آغاز فصل بارندگی در کشور، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای مصرفی برای مقاطع طویل فولادی کاهشی باشد و این موضوع باعث کاهش تمایل به خرید مواد اولیه از سوی نوردکاران شده است. در عین حال بازار آزاد مقاطع طویل فولادی با انباشت محصول بدون مشتری مواجه است و این موضوع نیز از تمایل نوردکاران به خرید شمش فولاد و رشد تولید کاسته است.