رشد نزدیک به یک درصدی قیمت‌ نیمایی ارز مورد محاسبه در نرخ‌های پایه اخیر محرکی برای افزایش قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی برای عرضه در هفته پیش‌رو است. رشد بهای نیمایی ارز موجب شد تا جریان افزایشی قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی تقویت شود؛ اما رشد کمتر از یک درصدی این نرخ نشانه مهمی است از اینکه گویی روند صعودی قیمت نیمایی ارز به قدرت هفته‌های پیش در حال خودنمایی نیست. این مطلب حکایت از آن دارد که از یکسو اهمیت نوسان قیمت‌های جهانی بر تعیین قیمت‌های پایه افزایش یافته است و از سوی دیگر وضعیت بازار از مسیر نوسان قیمت ارز منطقی‌تر خواهد بود.

درخصوص قیمت‌های جهانی هم اگرچه شاهد رشد نرخ نسبی هستیم، ولی پتانسیل افزایش قیمت‌ها به نسبت هفته‌های قبل تقلیل یافته و می‌تواند یک آرامش مقطعی و احتمالی را در روزهای آینده در بر‌داشته باشد. به‌صورت دقیق‌تر امکان رشد قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت محدود شده است. 

در بازار آزاد اما شاهد رشد قیمت‌ها هستیم که به وضوح اثر قیمت‌های پایه در بورس کالا بر نرخ‌های بازار آزاد را ترسیم می‌کند. این وضعیت عمومی در شرایطی که فاصله قیمت آزاد و نیمایی ارز محدود شده است، از کاهش نسبی جذابیت خرید به مرور زمان حکایت می‌کند. این نکته در صورت تحقق باید در هفته جاری خودنمایی کند، شاید بازار گریدهای جذاب پیش‌قراول تغییر فاز بازار پلیمرها باشد.