گروه بورس: شرکت کارخانجات مخابراتی ایران پیش‌بینی سود سال ۸۶ را برای اولین بار اعلام کرد. براساس اطلاعیه سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار، این شرکت درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۸۶ را با سرمایه ۶۱میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال مبلغ دوهزار و ۸۷۱ریال پیش‌بینی کرده است. هیات‌مدیره این شرکت در نظر دارد ۶۵درصد سود خالص سال ۸۶ را برای تقسیم میان سهامداران به مجمع سالانه پیشنهاد کند.

این شرکت درآمد حاصل از فروش سال مالی ۸۶ را مبلغ یک‌هزار و ۲۸۰میلیارد و ۸۶۵میلیون ریال در نظر گرفته است. این پیش‌بینی در مقایسه با پیش‌بینی فروش سال مالی ۸۵، ۱۴درصد افزایش نشان می‌دهد.

این شرکت در گزارش ۹ ماه منتهی به پایان آذر‌ماه امسال از فروش محصولات خود مبلغ ۴۵۸میلیارد و ۹۸۸میلیون ریال درآمد کسب کرد.

پیش‌بینی عملکرد «لکما» برای سال مالی منتهی به پایان اسفند‌ماه سال ۸۶ در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد سال مالی قبل به ترتیب بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۵درصد افزایش، سود عملیاتی ۷درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۴درصد افزایش نشان می‌دهد. شرکت دلایل تغییرات را افزایش درآمد حاصل از فروش به دلیل انعقاد قراردادهای جدید،‌ افزایش هزینه‌های عملیاتی به دلیل افزایش هزینه‌ها و محاسبات هزینه‌های گارانتی، کاهش هزینه‌های مالی به دلیل پرداخت کارمزد صدور ضمانتنامه قراردادها در سال مالی ۸۵ و کاهش هزینه‌های متفرقه به دلیل فروش دارایی ثابت در سال ۸۵ اعلام کرده است.