فرید هلالات
در خصوص سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سیگنال واگرایی مخفی منفی در RSI l مشاهده می‌شود.

براساس آنچه گفته شد احتمال شکسته شدن حفره 385 تومان رو به پایین بالا است. به جهت تایید سیگنال افت آتی قیمت می‌توان تا شکسته شدن خط روند صعودی RSI صبر کرد؛ چراکه از سوی دیگر ممکن است سیگنال به سوی تشکیل مثلث متقارن تغییر مسیر دهد. با این همه فروش سهام شرکت به دلیل ریسک‌های مزبور استراتژی مناسبی است. چنانچه خط روند صعودی در RSI پایدار بماند و الگوی ادامه‌دهنده صعودی در شرایطی تشکیل گردد که بتوان براساس اسیلاتور‌ها بازار را درمیان رشد فرض کرد می‌توان دوباره به سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر وارد شد. در غیر این صورت به دنبال شکسته شدن حفره 385 تومانی احتمال افت به 330 تومان بالاست.اما در مورد سهام شرکت پتروشیمی خارک، به نظر می‌رسد که رشد قیمت به شکسته شدن الگوی کنج پهن شونده صعودی با هدف کلاسیک 2400 تومان بینجامد. احتمال عرضه‌های سنگین‌تر در روزهای آتی وجود دارد؛ چراکه محدوده 1750 - 1800 تومان باند مقاومتی قدرتمندی است؛ اما در نهایت شکسته خواهد شد. رشد قیمت قطعا با مثبت و منفی شدن‌های متناوب همراه است و مادامی که سیگنال اشباع خرید در اسیلاتور‌ها دریافت نگشته است، نگهداری سهام شرکت با هدف کلاسیک 2400 تومان استراتژی مناسبی است.
WWW.IRBORNA.IR
تحلیل فوق بیانگر دیدگاه نگارنده است و چاپ آن به منزله تایید روزنامه دنیای‌اقتصاد نیست.