معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی به این شکل کامل می‌شود که مدیران عامل بانک‌‌ها نیز توسط هیات مدیره بانک‌‌ها انتخاب شوند به‌طوری‌که مدیرعامل به هیات مدیره بانک‌‌ها پاسخگو باشد که این کار هنوز انجام نشده است.

حیدر مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: در برنامه چهارم تکلیف و وظایفی روشن برای نظام بانکی کشور و بازار پول ترسیم شده است. وی افزود: در برنامه چهارم ترسیم جدید برای بازار پول، به این سمت گرایش یافت که رییس کل بانک مرکزی ( قبل از تصویب در برنامه چهارم) توسط وزیر اقتصاد تعیین و زیرنظر وی بود اما در برنامه چهارم به لحاظ تفکیک وظایف بازار پول از بازار سرمایه، رییس کل بانک مرکزی توسط رییس جمهور و زیرنظر او کار خواهد کرد.

مستخدمین حسینی در ادامه گفت: قبل از آن نیز رییس کل بانک مرکزی، رییس شورای‌عالی بورس بود که این نیز تغییر کرد و مسوولیت بازار سرمایه برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین کاری که مجلس انجام می‌دهد ریشه در تفکیک وظایف بازار پول و بازار سرمایه دارد.

معاون سابق وزیر اقتصاد، اضافه کرد: در گذشته هر دو بازار زیر نظر بانک مرکزی بود و رییس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شد اما در برنامه چهارم به لحاظ تفکیکی که در این دو حوزه (بازار پول و سرمایه) صورت گرفت مسوولیت بازار پولی برعهده رییس کل بانک مرکزی گذاشته شد که زیر نظر رییس جمهور و با انتخاب رییس جمهور باشد و مسوولیت بازار سرمایه نیز برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

وی گفت: از دیگر کارهایی که باید انجام می‌شد و مجلس در ماه گذشته این کار را انجام داد، انحلال شورای‌عالی بانک‌‌ها بود.

به گفته معاون سابق وزیر اقتصاد بعد از انقلاب به دلیل هماهنگی بین بانک‌‌ها نیاز بود شورای‌عالی بانک‌‌ها شکل گیرد و شورای‌عالی بانک‌‌ها با ریاست رییس کل بانک مرکزی و زیرنظر آن انجام وظیفه می‌کرد و این به لحاظ قانونمندی و نظارت اجرا تداخل داشت.

وی ادامه داد: یعنی رییس کل بانک مرکزی که در واقع دستورالعمل‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های اجرایی بانک‌‌ها را مورد تصویب قرار می‌داد خودش در مقامی می‌نشست که بر آن نظارت کند که این خلاف است و کار درستی نیست که کسی آیین نامه‌ای بنویسد و مسوولیت آن آیین‌نامه بر عهده خودش باشد.

مستخدمین حسینی گفت: با انحلال شورای‌عالی بانک‌‌ها، اختیار این شورا به هیات مدیره بانک‌‌ها بازمی‌گردد و این یک قدم برای اصلاح ساختار نظام بانکی بود که هنوز کامل نیست.

وی تصریح کرد: اصلاح ساختار نظام بانکی به این شکل کامل می‌شود که مدیران عامل بانک‌‌ها نیز توسط هیات مدیره بانک‌‌ها انتخاب شوند به‌طوری‌که مدیرعامل به هیات مدیره بانک‌‌ها پاسخگو باشد که این کار هنوز انجام نشده در حالی‌که برای اصلاح نظام بانکی این اقدام باید صورت گیرد.

معاون سابق وزیر اقتصاد افزود: به هر حال دولت باید هیات مدیره بانک‌‌ها و هیات مدیره بانک‌‌ها نیز مدیرعامل را تعیین کند و مدیرعامل در مقابل هیات مدیره مسوولیت داشته و پاسخگو باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اعضای هیات مدیره بانک‌‌ها در حکم معاونین مدیرعامل هستند و مدیرعامل است که اعضای هیات مدیره را انتخاب می‌کند و شرح وظایف را به آنها می‌دهد که این خلاف است و این اقدام باید در جهت اصلاح ساختار بانک‌‌ها صورت گیرد که انجام نشده است.

مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: یکی از قدم‌های دیگری که مجلس به تازگی برداشته این است که انتخاب رییس کل بانک مرکزی توسط مجلس صورت گیرد.

وی گفت: رییس کل بانک مرکزی در حال حاضر به هیچ مقامی پاسخگو نیست یعنی رییس کل بانک مرکزی توسط رییس جمهور انتخاب می‌شود و تابع نقطه نظرات رییس جمهور است اما اگر بانک‌‌ها در حیطه عمل و اجرا دچار اشکال باشند مقامی که باید در مجلس پاسخگو باشد وزیر اقتصاد است در صورتی که هیچ ارتباطی به وزیر اقتصاد و دارایی ندارد.

معاون سابق وزیر اقتصاد اضافه کرد: یعنی مسوولیت حوزه بانک با بانک مرکزی است اما پاسخگویی آن در مورد عملکرد و کیفیت امور بانک‌‌ها به وزیر اقتصاد مربوط است در صورتی که در این مورد نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد و رییس کل بانک مرکزی به گونه‌ای انتخاب شود که در مقام پاسخگویی به مجلس نیز باشد.

وی با اشاره به اینکه مجلس نباید رییس کل بانک مرکزی را انتخاب کند، افزود: رییس کل بانک مرکزی ویژگی‌ها و شرایطی از جمله شرایط تخصصی بالای بانکی را باید دارا باشد و مناسب است توسط رییس جمهور به مجلس پیشنهاد شود و مجلس با توجه به شناخت و پیشینه و کارشناسی که روی آن فرد معرفی شده صورت گرفته تصمیم بگیرد.

معاون سابق وزیر اقتصاد تاکید کرد: رییس کل بانک مرکزی بعضا نباید در حوزه سیاست فعالیت داشته باشد و نگاه و بینش اقتصادی داشته باشد.

مستخدمین حسینی ادامه داد: فردی با چنین ویژگی‌هایی باید به مجلس معرفی شده و به عنوان رییس کل بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد گیرد که اگر رییس کل بانک مرکزی در عمل و اجرا در نظام بانکی دچار اشکال و انحراف شود بتواند در مقابل نمایندگان مردم پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: تعیین رییس کل بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که ارتباطی با آمدن و رفتن دولت و مجلس نداشته باشد به این صورت است که بحث استقلال بانک مرکزی به صورت کامل درمی‌آید و انتخاب رییس کل بانک مرکزی نباید همزمان با شروع کار مجلس و دولت باشد بلکه فاصله زمانی آن باید به گونه‌ای باشد که با آمدن مجلس و دولت رییس کل بانک مرکزی هم حداقل یک یا دو سال بعد تغییر کند که این به استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: روند کارکردی رییس کل بانک مرکزی در حوزه ارتباط با مجلس نیست.