۱- آمریکا: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: ۲۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار/  زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: ۵/ ۱۴ درصد

۲- چین: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: ۱۸ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار/  زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: ۳/ ۷ درصد

۳- ژاپن: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: چهار تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار/  زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: ۶ درصد

۴- آلمان: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: سه تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار/  زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: ۵/ ۲۱ درصد

۵- انگلیس: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: سه تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار/  زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: ۹/ ۱۳ درصد

۶- فرانسه: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: دو تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار/  زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: ۸/ ۱۲ درصد

۷- هند: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: دو تریلیون میلیارد دلار/  زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: ۸/ ۲۰ درصد

۸- کانادا: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: یک تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار/  زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: ۱۳ درصد

۹- ایتالیا: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: یک تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار/  زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: ۸/ ۱۵ درصد

۱۰- کره جنوبی: میزان تولید ناخالص داخلی برآوردشده بدون کرونا: یک تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار/  زیان کرونا به اقتصاد این کشور طبق سطح کنونی تولیدات ناخالص داخلی: ۶/ ۲۰ درصد

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند