او ادامه داد: در این طرح بستر همکاری و سازوکار حقوقی و تامین مالی پروژه توسط صندوق نوآوری فراهم است و فراخوان نیازهای تحقیقاتی در سامانه غزال قابل‌مشاهده است. همچنین در بخشی از این نشست حسین جبل‌عاملیان، محقق و پژوهشگر صنعت و دانشگاه، شرکت‌های دانش‌بنیان را جزو پیکره صنعت معرفی کرد و گفت: اگر رضایت نسبی در این زمینه وجود ندارد به این دلیل است که اهمیت و ضرورت این شرکت‌ها درک نشده است. ملتی که پیرو باشد به دستیابی به دانش نیاز پیدا نمی‌کند و در رابطه با صاحبان قدرت، تکنولوژی مورد‌نیاز خود را تامین می‌کند. دانشگاه موتور رشد هر ملتی است که این امر بدون تعامل عمیق تولید با بدنه صنعت و دانشگاه مولد علم و فناوری، میسر نیست. او خاطرنشان کرد: سازوکار حقوقی جذاب و موثر در همکاری بین شرکت‌های دانش‌بنیان با پیکره صنعت و دانشگاه توسعه پیدا نکرده است به‌گونه‌ای که روابط پایدار، قابل‌اتکا و نیز منافع طرفین را تامین کند.

در ادامه این نشست، مهدی کشمیری عضو هیات‌عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد نقش حاکمیت در تامین مالی تحقیق و توسعه نیز گفت: سیاست‌گذاری کلان کشور برای تامین منابع مالی تحقیق و توسعه بسیار می‌تواند موثر باشد و دولت‌ها باید هزینه تحقیق و توسعه را نوعی سرمایه‌گذاری بدانند. این سیاست کلان کشور است که باید منابع مالی را جهت‌دهی کند؛ به‌عنوان مثال در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷، ژاپن برای رویه اقتصادی خود همه بودجه‌های کشور را ۲۰ درصد کاهش داد اما بودجه حوزه علم و فناوری را ۲۰ درصد افزایش داد و این نشان‌دهنده برنامه جهت‌دهی این کشور برای توسعه در آینده است. عضو هیات‌عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد تعامل دانشگاه با صنعت نیز خاطرنشان کرد: امروز نظام تعامل دانشگاه و صنعت، نظام پیمانکاری نیست و متحول شده است. نظام تعاملی خوب، نظامی است که نگاه توسعه‌ای در آینده داشته باشد نه اینکه صرفا حل مشکلات امروز صنعت را در دستور کار خود قرار دهد. کشمیری، درباره نظام نوآوری باز نیز تصریح کرد: در این نظام، صنایع به یک نهاد درونی تحقیق و توسعه اتکا نمی‌کنند و به هر آنچه که اثربخش باشد و تحقیق و توسعه را تکمیل کند روی می‌آورند. بنابراین در حلقه اتصالی دانشگاه و صنعت، نقش شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان خیلی پُررنگ است و این شرکت‌ها برای تکمیل ظرفیت خود از توان دانشگاه استفاده می‌کنند و به زنجیره صنعت نیز متصل هستند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند