بر این اساس هادی اخلاقی نماینده تام‌الاختیار بانک سپه در بانک حکمت ایرانیان، حامد هیات داوودیان نماینده تام‌الاختیار بانک سپه در بانک مهر اقتصاد، عیسی کاظم‌نژاد نماینده تام‌الاختیار بانک سپه در موسسه اعتباری کوثر، مصطفی پرتوافکنان نماینده تام‌الاختیار بانک سپه در بانک قوامین و سید‌مهدی حسینی نماینده تام‌الاختیار بانک سپه در بانک انصار و سخنگوی طرح ادغام خواهند بود.به نوشته «ایبنا» همچنین سید‌علی جلالی نظری به‌عنوان نماینده بانک سپه در بانک حکمت ایرانیان در معیت عضو هیات‌مدیره، محمد یونسی به‌عنوان نماینده بانک سپه در بانک مهر اقتصاد در معیت عضو هیات‌مدیره، علی صادقی به‌عنوان نماینده بانک سپه در موسسه اعتباری کوثر در معیت عضو هیات‌مدیره، سید‌محمدعلی فتاحی به‌عنوان نماینده بانک سپه در بانک قوامین در معیت عضو هیات‌مدیره و احمد سلمانی‌آرانی به‌عنوان نماینده بانک سپه در بانک انصار در معیت عضو هیات‌مدیره انتخاب شدند. در ادامه این احکام بهمن گودرزی به‌عنوان مدیر امور ادغام و محمد متین به‌عنوان مشاور عضو هیات‌مدیره در طرح ادغام منصوب شدند.