زهرا سالک با اشاره به اهمیت مقابله با پولشویی برای سلامت اقتصادی یک جامعه گفت: یکسری الزامات از سوی بانک مرکزی وجود دارند که براساس آنها می‌خواهیم یک سیستم سالم بانکی داشته باشیم. کاری که در سامانه مبارزه با پولشویی و مطابق الزام بانک مرکزی اتفاق می‌افتد این است که سامانه سعی می‌کند مبدا و مقصد تراکنش را تشخیص دهد که به‌نوعی رد پول پیدا شود تا اگر کسی در حال تشکیل شبکه مالی است و با گم کردن رد پول که اصطلاح ضد‌پولشویی آن لایه‌گذاری است در یک فرآیند شناسایی شود. فرد، اکثرا این پول‌ها را از منابع پول کثیف مانند خریدوفروش مواد مخدر و قاچاق به دست می‌آورد و می‌خواهد ردشان را گم کند، اما از‌ آنجا که کوهی از پول نیز بدون عبور از سیستم بانکی ارزشی ندارد و ثروتی محسوب نمی‌شود سعی می‌کند منابع به‌د‌ست آورده را با شیوه‌های پولشویی به شبکه بانکی وارد کند و اینجاست که سیستم می‌تواند رد پول‌های‌کثیف را شناسایی کند تا منابع ذی‌صلاح در این موارد وارد عمل شوند و با آن مقابله کنند. وی افزود: این سامانه به بانک‌ها کمک خواهد می‌کند تا در زمان کمتری شانس بیشتری برای شناسایی مجرمان پولشویی داشته‌باشند. نسخه دوم این سامانه با نام AML ۲.۰ با هدف بهبود فرآیند‌های کاری و تسهیل فعالیت‌های ادارات مبارزه با پولشویی طراحی و پیاده‌سازی شده است. سالک گفت: بانک مرکزی و زیربخشی در وزارت اقتصاد پیگیر این موضوع هستند. بازرسی دوره‌ای صورت می‌گیرد. بانک‌ها موظف به استفاده از این سامانه‌ها هستند و هرچند وقت یک‌بار در این مورد بازرسی می‌شوند تا استانداردها را در سامانه رعایت کنند؛ مثلا اینکه از انبار داده در سیستم استفاده شود و گزارش‌های ارسالی و صورت‌حساب‌ها چه قالبی داشته باشند. بانک مرکزی در این مورد، خیلی خوب عمل می‌کند و این عملکرد خوب در نتیجه کار تاثیر بسزایی دارد.