دارندگان این سپرده می‌توانند هر زمان که بخواهند اصل و سود سپرده خود را به همان اسکناس تودیعی دریافت کنند. ضمن اینکه سپرده‌های مذکور پس از انقضای تاریخ سررسید با درخواست صاحب سپرده قابل‌تمدید خواهند بود.حداقل مبلغ برای سپرده مدت‌دار ارزی معادل یک‌هزار دلار بوده و شرایط عمومی برای این حساب‌ها مانند افتتاح حساب ریالی است.۳۷۸ شعبه ارزی بانک ملی ایران آماده پذیرش وجوه ارزی مشتریان برای سپرده‌گذاری یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و یک‌ساله به ارزهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات ارزی کشور هستند و مشتریان و دارندگان ارزهای دلار، یورو و درهم می‌توانند به شعب ارزی بانک در سراسر کشور مراجعه و وجوه ارزی خود را به‌صورت اسکناس نزد بانک سپرده‌گذاری کنند.