معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بانک دی، افزودن تراکنش‌های تایید رمز، درخواست چکیده صورت‌حساب، برگشت از خرید، انتقال از کارت به حساب از طریق شماره شبا، حذف تراکنش پرداخت قبض و افزودن تراکنش پرداخت با سه زیرمجموعه پرداخت قبض عمومی، ویژه، پرداخت قسط، فروش شارژ و پرداخت صورتحساب کارت اعتباری، پشتیبانی از تراکنش‌های مبتنی‌بر نشانه‌گذاری (Tokenization)، افزودن تراکنش‌های چند مرحله‌ای و افزودن تراکنش‌های مربوط به کیف پول الکترونیک(کیپا) و سامانه پرداخت الکترونیک سیار(سپاس) را از اهم تغییرات زیرساختی ایجاد شده در به‌روز‌رسانی شتاب به نسخه ۷ عنوان کرد.وی افزود: هم‌اکنون زیرساخت مربوط به سرویس‌های مذکور ایجاد شده و فرآیند عملیاتی کردن این سرویس‌ها در دست بررسی و اقدام است. ارتقای سوئیچ‌کارت بانک دی به شتاب نسخه ۷ که تا پیش از این با نسخه ۵ فعال بوده است، اقدام دیگری در راستای مشتری‌مداری و ارائه خدمات مطلوب‌تر است.