فناوری می‌‌‌تواند با افزایش کارآیی، ‌‌‌ خودکارسازی فرآیندها، همکاری و ارتباط موثرتر، تحلیل داده‌‌‌ها و افزایش انعطاف‌‌‌پذیری به افزایش بهره‌‌‌وری کسب‌وکارها و کارکنان آنها بپردازد. این در حالی است که می‌‌‌تواند مشکلاتی مثل به هم زدن تمرکز نیروی کار، تهدید وابستگی بیش از حد، بارگذاری بیش از نیاز اطلاعات و ایجاد سردرگمی را نیز در بر داشته باشد. یکی از نگرانی‌های مهم وابستگی فضای کار به تکنولوژی، موضوع مهم امنیت است. با توجه به افزایش روزانه جرائم سایبری، حفظ امنیت برای بنگاه‌‌‌های وابسته به فناوری بسیار حیاتی است. از طرفی یکی از نگرانی‌های مهم در مورد دیجیتالی‌‌‌شدن، مربوط به ابعاد اجتماعی آن است. این تصور در مقالات جدید بسیاری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی وجود دارد که دیجیتالی‌‌‌سازی می‌‌‌تواند موجب توزیع ناعادلانه درآمد شود و به بروز شکاف‌‌‌ در طبقات مختلف اقتصادی دامن بزند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است به بررسی ارتباط فناوری و بهره‌‌‌وری بپردازد.