«باشگاه اقتصاددانان» به این بهانه سعی کرده است پیرامون چشم‌‌‌انداز سیاست صنعتی در ایالات‌متحده آمریکا و اثر آن بر جهت‌‌‌گیری سایر کشورها پرونده‌‌‌ای را تهیه کند. در این پرونده سعی شده است علاوه بر یادآوری اثرات منفی حمایت‌‌‌گرایی در اقتصاد جهانی و ریشه‌‌‌های فکری انحراف از جهانی شدن که تبعات مثبتی نظیر تقسیم کار جهانی، کاهش فقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته و تولید محصول با کمترین قیمت را یادآوری کرده است، نسبت به تبعات اقتصادی این ژانر جدید از سیاستگذاری هشدار داده شود.

p24 copy