حالا به جای مجلسی با دو فراکسیون غالب، سه فراکسیون سیاسی فعالیت می‌کنند که انسجام لازم را نیز ندارند. این موضوع بیش از هر زمانی در مقاطع مختلفی از جمله رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یا در استیضاح وزیران، آشکار شده است. همین موضوع یکی از انتقاداتی است که درباره عملکرد مجلس دهم مطرح می‌شود؛ آنکه چرا نمایندگان التزامی به تصمیمات و رویکردهای فراکسیونی و جریانی خود ندارند. حال این سوال مطرح است که چرا انسجامی که پیش از این برای مجلس دهم پیش بینی می‌شد، ایجاد نشد و به‌طور کلی رفتار رای دهی نمایندگان بر چه معیار و مبنایی شکل می‌گیرد؟ در این پرونده به این سوالات پاسخ می‌دهیم.