اقدامی که امیدواری‌ها را برای ثبات بازار ارز و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای اقتصادی، بازار و قیمت‌ها، پررنگ‌تر از گذشته کرده است. بازارهای مختلف طی این چند روز تا حدودی آرام گرفته‌ و رشد قیمت‌ها روندی معکوس پیدا کرده است. بانک مرکزی در اطلاعیه اخیر خود تضمین داده است که «تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی پاسخ دهد و نگرانی از بابت تامین منابع این کالاها وجود نخواهد داشت». اما باید دید که در پشت اظهارنظرهای رسمی و فضای امیدوارانه در بازارها، چه اتفاقی در عرصه عمل به وقوع خواهد پیوست. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در این زمینه، عمق یافتن بازار است و اینکه از همه مهم‌تر، گوش دولت در مقابل تذکرات کارشناسان و اقتصاددانان، شنوا باقی بماند. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی بسته ارزی جدید بانک مرکزی پرداخته است.

امیر جهانی