سیاست‌های بانک مرکزی نه تنها طی سال‌های اخیر که طی دهه‌های اخیر همواره تحت تاثیر سیاست‌های دولت بوده است. این عدم استقلال در وهله اول منجر به افزایش نقدینگی و سپس تورم شده است. از سوی دیگر سیستم نظارتی بانک مرکزی نیز دچار ضعف‌های جدی است. این ضعف به خصوص در مورد موسسات اعتباری غیر مجاز خود را به خوبی نشان داد. مماشات و تعلل بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی غیرمجاز، نه تنها باعث اخلال در سیاست‌گذاری و متضرر شدن شهروندان شد، بلکه دامنه آن با اعتراضات مردمی به مشکلات اجتماعی و سیاسی تبدیل شد و در نهایت راه حل‌های امنیتی اتخاذ شد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، انتظارات خود را از رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده و به شرح چالش‌های پیش‌رو و راه‌حل‌های آن پرداخته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی