دولت آرژانتین که پایان سال ۲۰۱۵ تشکیل شد و سیاست‌های بازار محور را در دستور کار خود قرار داده مجبور بوده با تبعات اجرای سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های قبلی این کشور مقابله کند. نرخ بالای بیکاری و تورم، عدم دسترسی به بازارهای اعتباری جهان، کسری بودجه و... همگی میراث دولت‌های قبلی آرژانتین بودند.

در دو سال اخیر برخی مشکلات اقتصادی این کشور رفع شده اما اشتباهاتی نیز رخ داده که سبب بحران کنونی این کشور شده است. در واقع اگر برنامه‌های رئیس‌جمهوری آرژانتین به درستی و با سرعت لازم انجام شده بود اقتصاد این کشور نسبت به شوک‌های خارجی از جمله افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا آسیب پذیری کمتر داشت.

اکنون دولت آرژانتین با صندوق بین‌المللی پول توافق کرده ۵۰ میلیارد دلار وام بگیرد. این اقدام موافقان و مخالفانی دارد اما مردم آرژانتین با گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول مخالف هستند زیرا این نهاد را مسبب بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۱ این کشور می‌دانند.

در مطالب حاضر به علل داخلی و خارجی بحران ارزی و اقتصادی آرژانتین، اقداماتی که باید از این پس انجام شود، میزان آسیب پذیری اقتصادهای نوظهور در برابر شوک‌های ارزی و احتمال سرایت بحران بدهی‌ها در آرژانتین به اقتصاد جهان اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا