گروه بازرگانی- حسین نقره کار شیرازی که از او به عنوان یکی از گزینه‌های دبیرکلی اتاق ایران نام برده می‌شود در گفت‌وگو با «سایت اتاق ایران» ضمن بیان این مطلب که «من، نهاوندیان و آل اسحاق همیشه مثل سه یار دبستانی بوده و خواهیم بود»، گفت: «با این حال مسوولیت در هیات اجرایی اتاق ایران را نمی‌توانم بپذیرم.» یادآور می‌شود که نقره کار شیرازی طی سه دهه گذشته جزو مدیران دولتی بوده و اکنون نیز به عنوان معاون مهندسی مالی و سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران مشغول به کار است. وی همچنین در جریان انتخابات اسفندماه سال گذشته، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی بود. هفته گذشته با مطرح شدن نام نقره کار شیرازی به عنوان گزینه پیشنهادی رییس اتاق ایران برای دبیرکلی این اتاق، برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق خواستار انتخاب دبیرکلی شدند که فعال بخش خصوصی باشد نه دولتی.