سیدمهدی طبیب‌زاده، افزود: بر اساس تعریف کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام (ESCAP) میزان مشارکت مردم در امور جامعه (در این مورد خاص یعنی جهش تولید) با هدف توسعه‌پایدار، یکی از موثرترین و مهم‌ترین پایه‌‌‌‌‌‌‌‌های حکمرانی خوب به‌شمار می‌رود.

رئیس اتاق کرمان ادامه داد: البته مشارکت به‌‌‌‌‌‌‌‌تنهایی و بدون‌توجه به سایر اصول شکل نمی‌گیرد، از این‌رو وقتی می‌توان از مشارکت مردم اطمینان حاصل کرد که اصول حکمرانی خوب، به شکل سلسله وار برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و اجرا شود. طبیب‌زاده افزود: حکمرانی خوب نیازمند حاکمیت قانون یعنی برپایی چارچوب عادلانه اجرای قوانین و دربرگیرنده حمایت کامل از حقوق افراد جامعه است و باید به‌صورت جامع به اجرا درآید. وی اظهار کرد: اجرای عادلانه قوانین و ایجاد احساس امنیت در جامعه و افزایش تمایل به مشارکت خصوصا در فعالیت‌های اقتصادی، مستلزم وجود یک نظام قضایی مستقل و یک بازوی قوی و فسادناپذیر برای این نظام قضایی است. طبیب‌زاده ادامه داد: شفافیت به‌معنای گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن برای آحاد جامعه است، ضمن اینکه شفافیت را می‌توان دانش و آگاهی افراد از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست.

رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: در چنین وضعیتی رسانه‌های گروهی به‌‌‌‌‌‌‌‌آسانی قادر به تجزیه‌‌‌‌‌‌‌‌وتحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ‌شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور خواهند بود و استقرار چنین نظام شفاف تصمیم‌گیری می‌تواند اطمینان و انگیزه مردم برای مشارکت را به طرز چشمگیری افزایش دهد. وی افزود: پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها، موسسات و حتی افراد در چارچوب قانون و در سریع‌ترین و آسان‌‌‌‌‌‌‌‌ترین شکل به ذی‌نفعان و نهادهای ناظر از جمله عواملی است که به برپا‌شدن پایه‌‌‌‌‌‌‌‌های حکمرانی خوب و اصل اساسی آن یعنی مشارکت فعال در جامعه منجر می‌شود.

طبیب‌زاده، استفاده از نظرات گوناگون در عرصه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را از جمله اصول حکمرانی خوب عنوان کرد و گفت: حکمران خوب این نظرات متفاوت را در قالب وفاق ملی و عمومی برای همگرایی به‌کار گرفته و زمینه جلب مشارکت را فراهم می‌کند که لازمه این هم‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی آگاهی از نیازهای بلندمدت جامعه است.

رئیس اتاق کرمان افزود: ازجمله عواملی که مشارکت را تعمیق و توسعه می‌بخشد این است که مردم احساس کنند و مطمئن باشند که افراد به‌‌‌‌‌‌‌‌تناسب فعالیت خود از منافع حاصل از مشارکت سهم خواهند برد و عدالت در برخورداری از منافع برقرار است و هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌گونه رانت یا انحصاری برای هیچ گروه خاصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای تولید و توسعه مشارکت می‌کند که مطمئن شود ابزارهای مناسب و لازم برای تنظیم نهادها، ساختارها و عوامل برای استفاده حداکثری از منابع و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری کل عوامل و حفاظت بی‌‌‌‌‌‌‌‌قیدوشرط از محیط‌زیست وجود دارد و صاحبان سرمایه در فضای رقابتی و به‌‌‌‌‌‌‌‌دوراز هرگونه انحصار حداکثر بازدهی را به‌دست خواهند آورد. طبیب‌زاده مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری را نیز یکی از کلیدی‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌های حکمرانی خوب در جامعه برشمرد و گفت: باید تمامی نهادها اعم از حکومتی، دولتی، مدنی و اجتماعی در قبال سیاست‌ها، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اقداماتی که بر منافع سرمایه‌گذاران اعم از خرد و کلان اثر می‌گذارد، مسوول باشند و در مردم این اعتماد به‌وجود آید که ابزار مسوولیت خواهی از تاثیرگذاران بر منافع فردی و نهادی حاصل شود.  رئیس اتاق کرمان در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به انتخاب شعار سال‌مبنی‌بر مشارکت مردم در جهش تولید، عوامل ناموفق‌بودن حضور و مشارکت مردمی در اقتصاد آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی و تحت‌لوای فرمان راهبردی سال‌احصا و از بین برده شود تا مردم بتوانند به اصول حکمرانی خوب مستقر شده و با طیب خاطر مشارکتی شگفتی‌‌‌‌‌‌‌‌ساز بیافرینند و با ایجاد جهش واقعی تولید، عملا موجبات تحقق شعار سال‌را فراهم آورند.