دغدغه رفع ناترازی حوزه انرژی

 معماری اضافه کرد: شایسته بود قبل از اعمال هرگونه محدودیت، هماهنگی لازم با واحدهای تولیدی و صنعتی در هر منطقه انجام می‌گرفت تا خسارات ناشی از این اقدامات به حداقل ممکن برسد.  رئیس اتاق سمنان گفت: در حال‌حاضر نیز انتظار داریم تا دولت محترم ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش این ناترازی، در جهت جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی بر طبق ماده‌۲۵ قانون کسب‌وکار اقدام عاجل به‌عمل آورد. هیات‌نمایندگان اتاق سمنان همچنین از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان دامغان بازدید به‌عمل آوردند و مسائل و مشکلات مطرح‌شده در این بازدیدها را موردبحث و بررسی قرار دادند. در این راستا مقرر شد که اقدامات لازم از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان جهت رفع مشکلات مطرح‌شده انجام شود.