اسامی هیات‌رئیسه منتخب دوره هشتم اتاق اصناف ایران به تفکیک صنوف «تولیدی- خدمات فنی» و «توزیعی- خدماتی» به ترتیب آرا بدین شرح است: منتخبان صنوف توزیعی- خدماتی عبارتند از: حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف شمیرانات و نماینده استان تهران با ۶۸ رای، علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران و نماینده استان تهران با ۶۸رای و علیرضا رعنایی رئیس اتاق اصناف شیراز و نماینده استان فارس با ۶۷ رای. منتخبان صنوف تولیدی- خدمات فنی عبارتند از: مجتبی صفایی، نایب‌رئیس اتاق اصناف کرمانشاه و نماینده استان کرمانشاه با ۸۰ رای، مهدی امیدوار رئیس اتاق اصناف بجنورد و نماینده استان خراسان‌شمالی با ۶۸ رای و عبدالله توانگر رئیس اتاق اصناف فریدونکنار و نماینده استان مازندران با ۵۷ رای.