صادرات به گروه‌های اقتصادی

همکاری اسلامی: کشورهای عضو این گروه اقتصادی در یک‌ماه سال‌جاری یک‌میلیارد و ۹۹۱میلیون دلار کالای ایرانی وارد کرده‌اند. وزن کالاهای صادرشده به این کشورها معادل ۴میلیون و ۴۳۹‌هزار تن بوده است. صادرات کالا به کشورهای عضو همکاری اسلامی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۷درصدی ارزشی را تجربه کرد؛ اما وزن کالاهای صادرشده افت ۶درصدی داشته است.

شورای همکاری خلیج‌فارس: کشورهای عضو این گروه اقتصادی در یک‌ماه نخست امسال خریدار ۷۶۳میلیون دلار کالای ایرانی بوده‌اند که وزنی معادل یک‌میلیون و ۶۷۹‌هزار تن داشته است. صادرات به این گروه اقتصادی هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۲درصدی در ارزش و افزایش ۱۳درصدی در وزن را ثبت کرده است.

سازمان همکاری اقتصادی: صادرات به سازمان همکاری اقتصادی یا اکو در فروردین‌ماه امسال ارزشی معادل ۶۲۳میلیون دلار داشته و وزن کالاهای صادرشده نیز یک‌میلیون و ۶۰‌هزار تن بوده است؛ از این‌رو ارزش کالاهای صادراتی به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی از نظر وزنی افت ۱۴درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده؛ ولی از نظر ارزشی با رشد ۱۶درصدی همراه بوده است.

کشورهای عضو D۸: این کشورها نیز در بازه زمانی مورد بررسی توانسته‌اند ۵۴۵میلیون دلار کالای ایرانی وارد کنند. وزن کالاهای صادرشده از ایران با کشورهای عضو D۸ معادل ۷۴۷‌هزار تن بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نظر ارزشی، صادرات ایران به کشورهای مذکور رشد ۴۶درصدی داشته و از لحاظ وزنی با افت ۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است.

کشورهای عضو همکاری جنوب‌شرق آسیا: این گروه اقتصادی در یک‌ماه منتهی به فروردین امسال خریدار ۱۹۵میلیون دلار کالای ایرانی بوده است. کشورهای عضو همکاری جنوب‌شرق آسیا در بازه زمانی مذکور ۳۶۶‌هزار تن کالا از ایران وارد کرده‌اند. مقایسه آمارهای صادراتی این گروه اقتصادی در فروردین امسال نسبت به فروردین سال‌گذشته نشان می‌دهد که از نظر وزنی رشد ۴۰درصدی در صادرات با این کشورها رقم خورده و از نظر ارزشی هم با افزایش ۳۱درصدی همراه بوده است.

کشورهای مستقل مشترک‌المنافع: این کشورها در یک‌ماه اول سال‌جاری با خرید ۱۱۸میلیون دلار کالا در لیست مقاصد صادراتی ایران جای گرفته‌اند. وزن کالاهای صادراتی به این گروه اقتصادی ۳۶۷‌هزار تن برآورد می‌شود؛ حال آنکه صدور کالا به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با افت روبه‌رو بوده است. وزن کالاهای صادرشده کاهش ۲۸درصدی و ارزش آن کاهش ۲۰درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

اتحادیه اروپا: کشورهای عضو اتحادیه، در یک‌ماه نخست امسال ۵۶میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده‌اند. وزن کالاهای صادرشده به این اتحادیه به ۴۲‌هزار تن می‌رسد. صادرات به این کشورها در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد ۲۶‌درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۴۱درصدی داشته است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا: اگرچه اوراسیا در چند سال اخیر مورد توجه ویژه مقامات مسوول ایرانی بوده؛ اما این اتحادیه در قعر جدول صادرات قرار گرفته است؛ چراکه ارزش صادرات به این اتحادیه ۴۵میلیون دلار بوده است. وزن کالاهای صادرشده نیز به ۱۴۱‌هزار تن می‌رسد. صادرات به اتحادیه اوراسیا نسبت به فروردین سال ۱۳۹۹ از نظر ارزشی افت ۴۲درصدی و از نظر وزنی کاهش ۳۴درصدی داشته است.

واردات از گروه‌های اقتصادی

همکاری اسلامی: واردات از کشورهای عضو همکاری اسلامی در یک‌ماه نخست امسال ارزشی معادل یک‌میلیارد و ۲۱۵میلیون دلار داشته است. وزن آن هم به یک‌میلیون و ۵۹‌هزار تن می‌رسد. واردات از این کشورها هم از نظر ارزشی ۷‌درصد و از نظر وزنی ۴۹‌درصد رشد داشته است.  

شورای همکاری خلیج‌فارس: واردات از کشورهای عضو این گروه اقتصادی ۸۱۶میلیون دلار ارزش داشته و وزن آن هم ۷۲۱‌هزار تن بوده است. در عین حال، واردات از کشورهای مذکور از نظر وزنی رشد ۴۸درصدی و از لحاظ ارزشی افزایش یک‌درصدی داشته است.

سازمان همکاری اقتصادی: اعضای این سازمان در یک‌ماه نخست امسال ۳۶۶میلیون دلار کالا به ایران فروخته‌اند. کالاهای وارداتی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ۳۲۲‌هزار تن وزن داشته است. رشد ۲۷درصدی ارزشی و ۵۹درصدی وزنی در آمار واردات یک‌ماه این کشورها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رقم خورده است.

کشورهای عضو D۸: واردات از این کشورها ۳۵۲میلیون دلار با وزن ۲۷۲‌هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۱درصدی در ارزش و افزایش ۳۲درصدی در وزن را تجربه کرده است.

اتحادیه اروپا: در یک‌ماه نخست امسال ۲۲۵‌هزار تن کالا به ارزش ۳۰۷میلیون دلار از سوی این اتحادیه به ایران وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، هم از نظر ارزشی افت ۱۲درصدی داشته و هم از لحاظ وزنی با کاهش ۱۸درصدی همراه بوده است.

کشورهای مستقل مشترک‌المنافع: واردات از این گروه اقتصادی وزنی معادل ۳۰۵‌هزار تن به ارزش ۱۵۸میلیون دلار داشته است. ارزش واردات از این کشورها افت ۶درصدی داشته؛ ولی وزن آن رشد ۶۴درصدی را تجربه کرده است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا: در بازه زمانی مورد بررسی ۲۸۹‌هزار تن کالا به ارزش ۱۲۷میلیون دلار از این اتحادیه وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۴درصدی وزنی داشته؛ ولی ارزش آن با کاهش ۶درصدی روبه‌رو بوده است.

کشورهای عضو همکاری جنوب‌شرق آسیا: ارزش واردات از این گروه اقتصادی با رشد ۲۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته به ۱۰۱میلیون دلار و وزن آن با رشد ۱۵۸درصدی به ۱۷۰‌هزار تن رسیده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند