جزئیات واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ از این قرار است که بالاترین میزان به روال قبل به ذرت، با ۸/ ۹‌میلیون تن اختصاص دارد که ارزش آن به حدود ۴/ ۳‌میلیارد دلار می‌رسد. واردات ذرت نسبت به سال‌قبل از این دوره، یک‌درصد در وزن کاهش و ۳۵‌درصد در ارزش افزایش داشته است.

در سایر اقلام نیز هفت‌میلیون تن گندم به ارزش بیش از ۴/ ۲‌میلیارد دلار وارد شده که ۱۳۵‌درصد در وزن و ۱۹۷‌درصد در ارزش رشد نشان می‌دهد. برای واردات جو نیز ۳/ ۳‌میلیون تن به ارزش بیش از یک‌میلیارد دلار ثبت‌شده که با افزایش ۷۹‌درصدی در وزن و ۱۱۶‌درصد در ارزش همراه بوده است.  همچنین ۳/ ۲میلیون تن به ارزش ۶/ ۱‌میلیارد دلار انواع دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روغنی وارد شده که از لحاظ وزنی یک‌درصد کاهش اما از نظر ارزش ۳۱‌درصد افزایش داشته است. واردات روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد، مایع و خام نیز ۹/ ۱‌میلیون تن به ارزش ۷/ ۲‌میلیارد دلار است که ۵۵‌درصد در وزن و ۱۳۸‌درصد در ارزش رشد داشته است.  در سال‌گذشته ۳/ ۲میلیون تن کنجاله سویا به ارزش بیش از ۲/ ۱میلیارد دلار وارد شده که وزن آن ۲۸‌درصد و ارزش آن ۶۰‌درصد افزایش داشته است.  در رابطه با واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز ۲/ ۲۲‌هزار تن به ارزش ۶/ ۲‌میلیارد دلار وارد شده که نشان می‌دهد ۴۵‌درصد در وزن و ۵۸‌درصد در ارزش افزایش داشته است.

طبق گزارش معاون امور گمرکی گمرک ایران، از مجموع ۹/ ۳۰‌میلیون تنی واردات کالای اساسی ۹/ ۳‌میلیون تن مربوط به کالای اساسی وارداتی با ارز غیرترجیحی و به عبارتی ارز نیمایی است که ارزش آن به ۴/ ۴‌میلیارد دلار از مجموع ۶/ ۱۹‌میلیارد دلار کالای اساسی وارداتی می‌رسد. این واردات ۲۵‌درصد در وزن و ۲۴‌درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است.

از اقلام وارداتی با ارز نیمایی می‌توان به برنج با ۵/ ۱‌میلیون تن به ارزش ۳/ ۱‌میلیارد دلار، شکر ۲/ ۱‌میلیون تن به ارزش ۳/ ۵۴۴میلیون دلار، لاستیک سنگین به وزن ۴/ ۹۶‌هزار تن به ارزش بیش از ۸/ ۳۵۱‌میلیون دلار و همچنین ماشین‌آلات تولیدکننده کالای اساسی با ۴/ ۴۳‌هزار تن به ارزش ۴۰۲‌میلیون دلار اشاره کرد.

داروهای دامی ضروی ۵۳۹ تن به ارزش۹/ ۵۷‌میلیون دلار، سموم تکنیکال شیمیایی با ۹/ ۱۰هزار تن به ارزش ۴/ ۱۰۹‌میلیون دلار و کودهای شیمیایی با ۸/ ۲۲۲‌هزار تن به ارزش ۸/ ۱۶۷‌میلیون دلار، دیگر کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی هستند.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند