بر اساس این گزارش در پنجاه و نهمین نشست هیات مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ۱۹ عنوان مجوز وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه آن به‌همراه شرایط، مدارک و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صدور آنها به تصویب رسیده است. همچنین ۳۶ عنوان مجوز بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صدور آنها در این نشست به تصویب رسید. ۱۶ عنوان مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های تابعه آن نیز به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صدور آنها در نشست هیات مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از تصویب اعضای این هیات گذشت. در این نشست همچنین ۲۸۹ عنوان مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابع آن به‌همراه شرایط، مدارک و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صدور آنها مصوب شده است. این گزارش افزود: وزارتخانه‌های نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزها را به‌صورت بر خط صادر کنند.