به گزارش «ایسنا»، سهراب سهرابی اظهار کرد: به علت کاهش مصرف کود با افت تولید بخش کشاورزی مواجه هستیم و به‌رغم اینکه به‌دنبال جبران این نقیصه هستیم، هنوز با شرایط استاندارد استفاده از کود فاصله داریم. وی با اشاره به‌ دستورالعمل ابلاغی وزارتخانه درباره کشاورزی قراردادی، افزود: در این دستورالعمل، اهداف مشخصی برای زیربخش‌های مختلف کشاورزی عنوان شده است. وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین هدف در این دستورالعمل، حمایت از کشاورزان برای افزایش تولید، عملکرد و خوداتکایی در تولید است.