دلیل این امر نیز می‌تواند به آغاز واکسیناسیون عمومی از ابتدای امسال و ورود محموله‌های واکسن به کشور از یک‌سو و ورود داروهای ضد‌کرونایی از سوی دیگر برگردد، اما در برخی کالاهای دیگر نیز شاهد رشدهای نجومی هستیم که از جمله آنها می‌توان به گندم معمولی و روغن خام سویا اشاره کرد. نکته جالب‌توجه دیگری که در این آمارها به چشم می‌خورد، صدرنشینی گوشی تلفن‌همراه در لیست ۲۰ قلم عمده کالاهای وارداتی از ابتدای سال تاکنون است. این در حالی است که در سال ۹۹ این قلم دومین کالای وارداتی بود.

  ارزبران نیمه نخست سال

جدیدترین آمار سازمان توسعه تجارت درباره ۲۰ قلم عمده کالای وارداتی نشان می‌دهد «گوشی تلفن‌همراه»  با سهم  ۸/ ۷‌ درصدی از کل واردات نیمه اول سال و رشد ارزشی و وزنی ۹۵‌درصدی و ۴۵‌درصدی نسبت به نیمه اول سال۹۹ درصدر جدول قرار گرفته است. ارزش واردات این کالا به یک میلیارد و ۸۰۷ میلیون دلار می‌رسد.

سهم ۴/ ۶‌درصدی «ذرت دامی» از کل ارزش واردات ۶ ماهه اول سال، این کالا را در رده دوم قرار داده است. ارزش واردات ذرت دامی با ۲۳‌درصد رشد به یک‌میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار می‌رسد، اما وزن این کالا با افت ۱۱‌درصدی روبه‌رو بوده است.

«دانه سویا تراریخته» با ارزش ۹۸۵ میلیون دلاری وسهم ارزشی ۳/ ۴درصدی سومین کالای وارداتی است که رشد ۷۱۳‌درصدی ارزشی و افزایش ۴۹۵‌درصدی وزنی را نسبت به بازه مشابه سال‌گذشته تجربه کرده است.

البته توضیحات این سازمان درباره این کالا حاکی از آن است که بخشی از واردات سویا تا چهار ماهه ۱۳۹۹ با کد ۱۲۰۱۹۰۰۰ و به ارزش ۲۷۶ میلیون دلار و وزن ۶۱۱ هزار تن انجام گرفته و در مرداد‌ماه ۱۳۹۹ کد جدید ۱۲۰۱۹۰۱۰ اعمال شده است.

«روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب» چهارمین کالای عمده وارداتی است که سهم ۸/ ۳‌درصدی را از کل ارزش واردات نیم‌سال اول را به خود اختصاص داده است. ارزش این کالا با رشد ۳۱۳‌درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل به ۸۷۰‌میلیون دلار رسیده و رشد وزنی ۱۲۱‌درصدی را نیز به ثبت رسانده است.

«کنجاله سویا» با ارزش ۷۵۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳/ ۳‌درصدی از کل ارزش واردات نیمه اول سال پنجمین کالای عمده وارداتی است. ارزش این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲۲‌درصد و وزن آن به ۱۲۱‌درصد افزایش یافته است.  رشد نجومی ۳۶۳۳‌درصدی ارزش واردات «گندم معمولی» و افزایش چشمگیر ۳۲۸۳‌درصدی وزن واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته جالب‌توجه است. این کالا که ارزش واردات آن ۷۴۸ میلیون دلار است و سهم ارزشی ۲/ ۳درصدی را از کل واردات نیم‌سال اول در اختیار دارد، ششمین کالاهای وارداتی است. البته واردات گندم تا مرداد ۱۳۹۹ با کد تعرفه ۱۰۰۱۹۹۰۰ به ارزش ۶۲۰ میلیون دلار و وزن ۲۲۳۳ هزار تن انجام گرفته و کد جدید ۱۰۰۱۹۹۲۰ در شهریور‌ماه ۱۳۹۹ اعمال شده است. دلیل بالا بودن ‌درصد تغییرات ارزشی و وزنی نیز به همین موضوع برمی‌گردد.

«جو به استثنای بذر» هفتمین کالای عمده وارداتی کشور در ۶‌ماه منتهی به شهریور امسال است. واردات این کالا با رشد ۱۳۷‌درصدی به ۵۸۹ میلیون دلار رسیده و سهم ارزشی ۵/ ۲درصدی را به خود اختصاص داده است. وزن این کالای وارداتی نیز ۹۹‌درصد رشد داشته است.

«شکر تصفیه‌نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو‌کننده یا مواد رنگ‌کننده از نیشکر» با سهم ۴/ ۱درصدی و ارزش ۳۳۰میلیون دلاری رشد ۲۶‌درصدی ارزش و افزایش ۷‌درصدی وزن را تجربه کرده و در رده هشتم ایستاده است.  «پالم اویل درظروف ۲۰۰ لیتری و بیشتر» با ارزش ۳۰۹‌میلیون دلاری و رشد ارزشی ۲۶۷‌درصدی، سهم ۳/ ۱‌درصدی را از کل واردات در بازه مذکور به خود اختصاص داده است. وزن این کالا با افزایش ۱۵۲‌درصدی نسبت به بازه مشابه روبه‌رو بوده و نهمین کالای عمده وارداتی است.

«روغن‌خام سویا، حتی صمغ گرفته»، سهم ۳/ ۱درصدی از کل ارزش واردات را در اختیار دارد و دهمین کالای وارداتی در نیمه نخست امسال است. ارزش این کالا با رشد ۲۳۸۰‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۰۵ میلیون دلار رسیده و وزن آن نیز افزایش ۱۴۰۹‌درصدی را تجربه کرده است.

«واکسن‌ها برای پزشکی» رشد ارزشی ۱۱۵۸‌درصدی را در نیمه نخست امسال تجربه کرده و یازدهمین کالاهای عمده وارداتی ۶ ماهه نخست امسال است. ارزش واردات این کالا ۲۴۷ میلیون دلار و سهم ارزشی آن ۱/ ۱‌درصد است. وزن واکسن‌ها برای پزشکی هم ۷۵۳‌درصد افزایش یافته است. دوازدهمین کالای عمده وارداتی نیز «الکترودهای زغالی برای کوره‌ها» است که ارزش ۲۲۴ میلیون دلاری و سهم ارزشی یک‌درصدی را ثبت کرده است. این کالا با کاهش ۲۰‌درصدی ارزشی و افت ۲۶‌درصدی وزنی روبه‌رو بوده است.  «موز سبز تازه یا خشک‌کرده» سیزدهمین کالای عمده وارداتی در نیمه نخست امسال است که ارزش ۱۸۴‌میلیون دلاری و سهم ارزشی ۸/ ۰درصدی دارد. این کالا با رشد ارزشی ۱۸‌درصدی و افزایش وزنی ۱۶‌درصدی نسبت به بازه مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است.

 چهاردهمین کالای عمده وارداتی «سایر پارچه‌های تاروپودباف ازنخ رشته‌های سنتتیک» است. ارزش واردات این کالا در نیمه نخست امسال ۱۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی آن ۸/ ۰‌درصد بوده است. واردات این کالا در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳۹‌درصد به لحاظ ارزشی و ۲۷۵‌درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است.

واردات «برنج» با ارزش ۱۶۷ میلیون دلاری سهم ارزشی ۷/ ۰‌درصدی را به خود اختصاص داده است. این کالا با افت ارزشی ۶۶‌درصدی و کاهش وزنی ۶۵‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده و پانزدهمین کالای عمده وارداتی است.  «سایر دارو با منشأ طبیعی مورد استفاده دامپزشکی» نیز با ۱۶۲ میلیون دلار واردات، در رده شانزدهمین کالای عمده وارداتی قرار گرفته و سهم ارزشی ۷/ ۰درصدی را به خود اختصاص داده است. رشد وزنی ۸۲۵‌درصدی و افزایش ارزشی ۳۵۹‌درصدی واردات این کالا نیز در کارنامه ۶ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است.  «چای‌سیاه (تخمیر شده) و چای جزئا تخمیر‌شده کوبیده در بسته‌بندی غیر ‌خرده‌فروشی» هم هفدهمین کالاهای عمده وارداتی است که ارزش واردات آن ۱۴۷میلیون دلار و سهم ارزشی آن نیز به ۶/ ۰‌درصد می‌رسد. واردات این کالا رشد ۲۸‌درصدی ارزشی و افزایش ۲۳‌درصدی وزنی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.  هجدهمین کالای عمده وارداتی نیم‌سال نخست ۱۴۰۰، «ماژول نمایشگر متشکل از صفحه lcdیا led پلاسما فقط دارای برد آدرس‌دهی» است که با ارزش ۱۳۴ میلیون دلاری، سهم ارزشی ۶/ ۰درصدی را به خود اختصاص داده است. این کالا در بازه زمانی مورد بررسی از نظر وزنی افت ۷‌درصدی و از نظر ارزشی رشد ۱۲‌درصدی داشته است.

«سایر کک‌ها و نیمه کک‌های، زغال‌سنگ، لینیت» نیز با سهم ارزشی ۶/ ۰درصدی از کل واردات نیمه نخست امسال و ارزش ۱۳۴ میلیون دلاری، نوزدهمین کالای عمده وارداتی است. واردات ‌این کالا نسبت به بازه مشابه سال گذشته رشد ارزشی ۱۰۸‌درصدی و افزایش وزنی ۳۶‌درصدی را تجربه کرده است.

ارزش واردات سایر «داروهای مورد‌مصرف انسان» ۱۰۹ میلیون دلار و سهم ارزشی این کالا از کل ارزش واردات نیمه نخست امسال ۵/ ۰درصد است. رشد ۳۴۱‌درصدی ارزشی و افزایش ۲۲۱۲‌درصدی وزنی واردات سایر داروهای مورد‌مصرف انسان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کارنامه تجارت ایران ثبت شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند