به‌گزارش وزارت جهادکشاورزی، مسعود لطیفیان، راهکار اساسی برای افزایش بهره‌وری در باغات نخیلات را ایجاد زنجیره ارزش تولید خرما دانست و اظهار کرد: پایین بودن بهره‌وری آب، عدم امکان رقابت‌پذیری برای حلقه تولیدکنندگان به دلیل خرده‌مالکی، ایجاد ارزش‌افزوده پایین و پایین بودن سطح دانش فنی و تکنولوژی در حلقه تولید از جمله چالش‌های موجود در حوزه باغات نخیلات کشور هستند. وی با بیان اینکه یکی از راه‌های برون‌رفت از این چالش‌ها، ایجاد زنجیره ارزش خرما است و در دنیا الگوهای مختلفی برای آنان وجود دارد، گفت: کشورهایی مانند تونس، مصر و مراکش با تشکیل حلقه‌های تولید در زنجیره خرما به موفقیت‌هایی رسیده‌اند. مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی، مدل‌های تولیدمحور، تشکل‌های تسهیل‌گرمحور و خریدارمحور را از جمله مدل‌هایی برای ایجاد زنجیره‌ ارزش خرما عنوان کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدل خریدارمحور یکی از موفق‌ترین مدل‌ها است و کشاورزی قراردادی که ما در وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌کنیم از مدل‌های موفق برای تشکیل زنجیره خرما است. وی افزود: در نخل‌داری قراردادی در قالب زنجیره ارزش خرما میان نخل‌دار و یک شرکت خریدار پیش از آغاز فرآیند تولید منعقد می‌شود و توافق‌هایی برای تامین نهاده‌ها، مشاوره، بازاریابی و فروش محصول صورت می‌گیرد. لطیفیان با بیان اینکه این مدل برای ایجاد زنجیره ارزش خرما در کشور مناسب ارزیابی است، تصریح کرد که اجرای موفق این مدل نیاز به استراتژی دارد.