«شوک‌های آب‌وهوایی» نیز اثرات منفی بر دسترسی به غذا به خصوص در شرق آفریقا خواهد داشت. به گزارش این سازمان، در سال ۲۰۱۷ تولید غلات جهان ۲/ ۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش داشت. منطقه آمریکای جنوبی با افزایشی بیش از ۲۵ درصد بیشترین جهش، و منطقه اقیانوسیه با کاهش منفی ۲/ ۳۵ درصدی بیشترین افت را در این خصوص تجربه کردند. همچنین پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۱۸ تولید گندم جهان از ۷۵۷ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ به ۷۴۴ میلیون تن برسد (کاهشی ۴/ ۱ درصدی). در این باره تولید گندم ایران به‌عنوان سیزدهمین تولید‌کننده بزرگ این محصول در جهان، ۱۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ خواهد بود. این درحالی است که در سال ۲۰۱۷ سطح تولید گندم ایران به ۵/ ۱۳ میلیون تن رسیده بود. در واقع در سال میلادی جدید، تولید گندم ایران کاهشی بیش از ۱۱ درصدی را تجربه خواهد کرد. براساس تخمین‌های «فائو»، مجموع تولید غلات ایران در سال ۲۰۱۷ به ۶/ ۲۰ میلیون تن رسید، مقداری که بیانگر افزایش ۳/ ۱۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ بود و ایران را در جایگاه دوم بزرگ‌ترین تولیدکننده غلات در منطقه خاور نزدیک (شامل افغانستان، عراق، سوریه و ترکیه) قرار داد. از این مقدار ۵/ ۱۳ میلیون تن مربوط به تولید گندم، ۴ میلیون تن مربوط به تولید دانه‌درشت‌ها و ۱/ ۳ میلیون تن مربوط به تولید برنج بوده است. براساس پیش‌بینی‌ها، ذخیره غلات ایران در سال ۲۰۱۸ به ۵/ ۳ میلیون تن خواهد رسید. این درحالی است که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ذخایر غلات کشور به ترتیب مقادیر ۳/ ۷ و ۹/ ۴ میلیون تنی را تجربه کرده بود.