حذف کامل کروکی‌های کاغذی تا پایان خرداد ماه

این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: اکنون امکان تبادل داده میان پلیس راهور و مرکز داده بیمه مرکزی وجود دارد و شرکت‌های بیمه هم کاملا ابزارها و نرم‌افزارهای خود را به‌روز کردند و مطابق با کروکی برخط ارزیابی و پرداخت خسارت صورت می‌گیرد؛ یعنی تقریبا می‌توان گفت کروکی برخط عمومیت دارد و یکسری موارد نقص کوچک وجود دارد که به سبب کمبود سخت افزارها است که آن را هم تکمیل خواهیم کرد. او در پاسخ به این پرسش که چه زمانی کروکی برخط صددرصدی اجرا می‌شود، گفت: این مساله بستگی به خرید دستگاه‌ها دارد؛ ولی حتما پایان خرداد به شکل کامل کاغذ را از فرآیند کروکی حذف خواهیم کرد در نهایت تاکید می‌شود کاغذ را به شکل کامل از کروکی‌ها برای سوانحی که نیازمند کروکی است تا پایان خرداد با همکاری فراجا حذف می‌کنیم. مشعلچی در ادامه اظهار کرد: زمانی که کروکی کاغذی حذف و تمام موارد شفاف، ساختارمند و سامانه محور شود دیگر بحث‌های حاشیه‌ای و تقلب را نخواهیم داشت. همچنین کروکی برخط با توجه به داده‌محوری بودن به شناسایی نقاط حادثه خیز، رانندگان پرخطر و... هم بسیار کمک خواهد کرد.