منظور از صدور مجوز استخدام ۲۵هزار پرستار و کادر درمان خبر داد و گفت: با جذب آنها، نیروی انسانی لازم در بیمارستان‌ها تکمیل می‌شود. همچنین ۲هزار عضو هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مجوز استخدام گرفتند و این موضوع تامین اعتبار شده است. منظور طرح دارویار را یکی از طرح‌های بسیار مهمی بیان کرد که اجرای آن از سال گذشته آغاز شده و امروز به بلوغ خود رسیده است و افزود: در این طرح، زنجیره تولید دارو از یارانه جدا شده و یارانه مستقیما به مصرف‌کننده نهایی رسیده که سبب صرفه‌جویی در تامین دارو و جلوگیری از قاچاق دارو شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال ۳۵۰هزار میلیارد ریال یارانه دارو پرداخت شد. معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها امسال به ۳۲۰هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که این درآمد، سال گذشته ۲۳۰هزار میلیارد تومان بود. /مهر