راهکار فیلیپین برای مقابله با تورم

مارکوس جونیور، در بیانیه‌ای گفته است که شرایط اقتصادی کنونی تداوم اعمال کاهش تعرفه بر برنج و ذرت را برای حفظ قیمت‌های مقرون به صرفه برای تضمین امنیت‌غذایی تضمین می‌کند. تورم در نوامبر ۴.۱درصد بود که برای دومین ماه متوالی کاهش یافت؛ اما به‌طور متوسط در ۱۱ماه اول سال۲۰۲۳ به ۶.۲ درصد رسیده است که بسیار فراتر از هدف بانک مرکزی فیلیپین برای ۲ تا ۴درصد سال است.  مارکوس گفت که تمدید تعرفه‌های تعدیل‌شده با هدف اطمینان از قیمت‌های مقرون به صرفه برنج، ذرت و محصولات گوشتی با تاثیرات احتمالی پدیده آب و هوای خشک ال‌نینو در اوایل سال آینده انجام می‌شود. بر اساس گزارش بلومبرگ، نرخ تعرفه برنج ۳۵درصد باقی می‌ماند؛ در حالی که عوارض واردات ذرت ۵ تا ۱۵درصد و برای فرآورده‌های گوشت خوک ۱۵ تا ۲۵درصد باقی می‌ماند./ایسنا