مشوق‌های مالیاتی جدید عربستان برای سرمایه‌گذاران

 این تصمیم برای تشویق و تسهیل روند شرکت‌های بین‌المللی برای افتتاح دفتر مرکزی منطقه‌ای خود در پادشاهی عربستان سعودی است. برنامه عربستان برای جذب مقر منطقه‌ای شرکت‌های بین‌المللی ابتکار مشترکی بین وزارت سرمایهگذاری و کمیسیون سلطنتی شهر ریاض است. این برنامه با ارائه مجموعه‌ای از مزایا و خدمات پشتیبانی متمایز، با هدف جذب شرکت‌های بین‌المللی برای ایجاد دفتر مرکزی منطقه‌ای خود در عربستان سعودی و تبدیل آن به نخستین انتخاب برای این شرکت‌ها است. بسته معافیت مالیاتی ستاد منطقه‌ای برای مدت ۳۰ سال شامل نرخ صفر درصد که مالیات بر درآمد واحد‌های ستادی منطقه‌ای و مالیات مقطوع برای فعالیت‌های مصوب ستاد منطقه‌ای را شامل می‌شود. به گزارش خبرگزاری عربستان (SPA)، شرکت‌های بین‌المللی از تاریخ صدور مجوز دفتر مرکزی منطقه‌ای از بسته معافیت مالیاتی بهره‌مند خواهند شد./ ایبنا