سپرده‌های ایران نزد این بانک‌‌ها و موسسات نسبت به پایان سال میلادی گذشته ۳۲۷میلیون دلار یعنی حدود ۲درصد افزایش داشته است. از کل سپرده‌های ایران نزد بانک‌‌ها و موسسات مالی خارجی در پایان سه‌‌ماه اول۲۰۲۲ بالغ بر ۱۱۶/ ۹ میلیارد دلار نزد بانک‌‌های خارجی و بقیه نزد موسسات مالی غیربانکی قرار داشته است. بر اساس این گزارش تعهدات ایران در برابر بانک‌‌ها و موسسات مالی خارجی نیز در پایان سه‌‌ماه اول ۲۰۲۲ رشد ۴درصدی داشته و به ۷۴۴/ ۱میلیارد دلار رسیده است. از این رقم ۹۱۵میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران در برابر بانک‌‌های خارجی بوده و بقیه شامل تعهدات ایران در برابر موسسات مالی غیربانکی بوده است. بر این اساس کل مراودات مالی ایران با بانک‌‌ها و موسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماه۲۰۲۲ بالغ بر ۶۳۴/ ۱۹میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به پایان سال میلادی گذشته رشد ۲درصدی داشته است.

آمار بانک تسویه حساب‌‌های بین‌‌المللی نشان می‌‌دهد از کل سپرده‌های ایران نزد این بانک‌‌ها و موسسات، ۳۶۲/ ۶میلیارد دلار به یورو و ۶۶۶/ ۱میلیارد دلار به ین ژاپن نگهداری می‌‌شود، سهم دلار از کل سپرده‌های ایران فقط ۲۸۰میلیون دلار اعلام شده است. از کل تعهدات ایران نیز ۳۸۷/ ۱میلیارد دلار به یورو بوده و سهم دلار از این تعهدات فقط ۹میلیون دلار محاسبه شده است. مقر اصلی بانک تسویه حساب‌‌های بین‌‌المللی در شهر «بازل» در سوئیس است و گزارش‌های آن تحت عنوان «بانکداری بین‌‌المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می‌‌شود. در این گزارش‌ها سپرده‌ها و تعهدهای مجموعه‌‌ای از بانک‌‌ها و موسسه‌های مالی غیربانکی متعلق به ۴۴کشور دنیا که عمدتا اروپایی هستند، عرضه می‌‌شود.