محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها در سال آینده گفت: در حال حاضر برای چند نوع کالای اساسی از جمله گندم، دارو و نهاده‌های دامی این ارز اختصاص داده می‌شود. وی با بیان اینکه پیشنهاد دولت حذف ارز ترجیحی برای نهادهای دامی در سال آینده است، افزود: قطعا ارز ۴۲۰۰ برای تهیه دارو و گندم در سال آینده حذف نخواهد شد و این اقلام با ارز ترجیحی به‌دست مردم خواهد رسید. نماینده تبریز در مجلس با بیان اینکه متاسفانه طی این سال‌ها با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اما این کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده‌ها نرسیده و تنها عده‌ای خاص از رانت ارز یارانه‌ای استفاده کرده‌اند، افزود: البته اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی را حذف کند، باید مدیریتی در این زمینه داشته باشد که قیمت‌ها بی‌رویه افزایش پیدا نکند تا به قشر آسیب‌پذیر جامعه فشار مضاعفی وارد نشود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم پس از حذف ارز ترجیحی ارائه کند، اظهار کرد: البته پیشنهادهایی در این زمینه وجود دارد که باید بررسی شود که یک پیشنهاد این است با توجه به آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ از نهاده دامی در برخی کالاهای مورد نیاز مردم و برای حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه، رقمی در قالب کارت اعتباری به دهک‌های مختلف ارائه شود و یک پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده است که یارانه مورد نظر برای تامین کالای اساسی در همان کارت یارانه‌ای افراد شارژ شود.