به گزارش اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، درراستای اجرای بندهای (۲۶) و (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور یک‌هزار و ۶/ ۱۶۶میلیارد تومان از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شد.

در اجرای ردیف ۲۸ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ تحت عنوان تملک دارایی و سرمایه‌ای ۹/ ۱۹میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کشور پرداخت شد که از ابتدای سال جاری با پرداخت ۷/ ۶۵میلیارد تومان در مجموع ۶/ ۸۵میلیارد تومان به این سازمان پرداخت شده است که در حوزه تولید و اشتغال و براساس بند الف تبصره ۱۸ و احکام آن باید هزینه شود.

در همین راستا نیز، ۷/ ۴۶میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمیتی پرداخت شد تا با واریزی‌های قبل، مجموعا ۹/ ۱۹۹میلیارد تومان به این سازمان در سال جاری پرداخت شده باشد. همچنین در اجرای ردیف ۲۶ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری، ۴۰۰میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت شد. با واریزی‌هایی که در سال جاری به حساب این سازمان منظور شده است، مجموعا یک‌هزار و ۴۰۰میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه برای تامین مسکن محرومان به این سازمان پرداخت شده است. بر همین اساس نیز، ۷/ ۴۶۶ میلیارد تومان بابت مسکن محرومان به سازمان بهزیستی کشور پرداخت شد تا در این حوزه اقدامات موثر حمایتی برای قشر آسیب‌پذیر به اجرا گذاشته شود. در ارتباط با ردیف ۲۶ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری نیز مبلغ ۳/ ۲۳۳میلیارد تومان به بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شد. ردیف های (۲۶) و (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مربوط به مسکن محرومان و تولید و اشتغال و حمایت از اقشار کم‌بضاعت در سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند